Printed material:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Książ Wielki (Duch Święty), Homilie katolickie czyli wykład Świętych Ewangelij na niedziele i święta napisane po niemiecku przez Xiędza Marcina Königsdorfera, duchownego radzcę króla bawarskiego, dziekana i proboszcza w Lutzingen i miewane do swoich parafian, a teraz dla wygody proboszczów osobliwie wiejskich, na język polski przełożone podług trzeciego poprawnego wydania z roku 1828. Część niedzielna

Introduced: 12.11.2015 09:29 | Last update: 12.11.2015 09:29 | Author of description: Kacper Manikowski

Applies to

Type: dotyczące konkretnego klasztoru

Basic information

Category: druk

Author / authors: Königsdorfer, Marcin

Title/titles: Homilie katolickie czyli wykład Świętych Ewangelij na niedziele i święta napisane po niemiecku przez Xiędza Marcina Königsdorfera, duchownego radzcę króla bawarskiego, dziekana i proboszcza w Lutzingen i miewane do swoich parafian, a teraz dla wygody proboszczów osobliwie wiejskich, na język polski przełożone podług trzeciego poprawnego wydania z roku 1828. Część niedzielna

Volume/part: 1

Place of publication: Warszawa

Printing house: w Drukarni XX. Missyonarzy

Date of publication: 1843 r.

Ownership marks / Authentication / Provenance: 1. s. 2. wyklejki - wpis: 5; 2. tamże - wpis: Kański Stanisł. Alumn Sam.; 3. s.tyt. - wpis usunięty - wyrwany i podklejony czystym papierem; 4. tamże - wpis: A. Śliwiń. Augustyni [Uwaga: współopr. z 131b]

Remarks:

Podniszczona oprawa, naderwany grzbiet, niewielkie pęknięcia na łączeniu bolku z oprawą, plamy i zacieki w bloku.

Current state

Current location: Kościół parafialny św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Książu Wielkim

Current call number: 131a