Printed material:
Benedyktyni, Lubiń (Nawiedzenie NMP), Biblia to iest Xięgi Stharego y Nowego Zakonu na polski ięzyk... nowo wyłożona. [Tłum. i wyd. Jan Leopolita]

Introduced: 25.01.2016 20:27 | Last update: 25.01.2016 20:27 | Author of description: Paula Zawisza

Applies to

Type: dotyczące konkretnego klasztoru

Basic information

Category: starodruk

Title/titles: Biblia to iest Xięgi Stharego y Nowego Zakonu na polski ięzyk... nowo wyłożona. [Tłum. i wyd. Jan Leopolita]

Volume/part: 2

Place of publication: Kraków

Printing house: w druk. Mik. i Stan. Szarffenbergów

Date of publication: 1560 - 1561 r.

Language: polski

Ownership marks / Authentication / Provenance: 1. Inscriptus Catalogo librorum Monasterij Lubinen[sis] – XVII w. 2. Bibliot[heca] Lubin[ensis] O[rdinis] S[ancti] B[enedicti]

Current state

Current location: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Current call number: Sd. 612.60