Printed material:
Bernardynki, Lwów (Niepokalane Poczęcie NMP), Swieta Pamiec O wielorakich Zadatkach Pańskich...: Czyli Rozmyslania o Dobrodziejstwach Boskich... na dziesięć Dni podzielone

Introduced: 15.04.2016 11:19 | Last update: 15.04.2016 11:19 | Author of description: Kacper Manikowski

Applies to

Type: dotyczące konkretnego klasztoru

Basic information

Category: druk

Author / authors: Kazimierz od św. Awertana

Title/titles: Swieta Pamiec O wielorakich Zadatkach Pańskich...: Czyli Rozmyslania o Dobrodziejstwach Boskich... na dziesięć Dni podzielone

Volume/part: 1

Place of publication: Berdyczów

Printing house: w Drukarni Fortecy Nayświętszej P. Maryi

Date of publication: 1760 r.

Ownership marks / Authentication / Provenance: 1. Na Konwent WW. PP. Bernardynek Lwowskich [XVII w.]; 2. 113700; 3. pieczęć Oddziału Starych Druków BNUAN im. W. Stefanyka we Lwowie I 117896/ 2 np.

Losy po kasacie: 1. BKBen.f Lwów; 2. BNUAN im. Stefanyka we Lwowie.

Current state

Current location: Biblioteka Naukowa Ukraińskiej Akademii Nauk im. Stefanyka we Lwowie

Current call number: I 117896/ 2 np.

Sources of studies (including bibliography)