Printed material:
Jezuici, Dyneburg, O postepowaniu W Doskonałości i cnotach zakonnych/napisanym od W. X. Alfonsa Rodriciusza... Część trzecia. Mówi o Cwiczeniu się w cnotach do stanu Zakonnego należących...: Wytłumaczonym na Polski Język Przez W. X. Baltazara Dankwarta Societatis Iesu...

Introduced: 15.04.2016 11:19 | Last update: 15.04.2016 11:19 | Author of description: Kacper Manikowski

Applies to

Type: dotyczące konkretnego klasztoru

Monastery: Jezuici, Dyneburg

Basic information

Category: druk

Author / authors: Rodriquez, Alonso

Title/titles: O postepowaniu W Doskonałości i cnotach zakonnych/napisanym od W. X. Alfonsa Rodriciusza... Część trzecia. Mówi o Cwiczeniu się w cnotach do stanu Zakonnego należących...: Wytłumaczonym na Polski Język Przez W. X. Baltazara Dankwarta Societatis Iesu...

Volume/part: 1

Place of publication: Wilno

Printing house: w Drukarni Akademickiey Societatis Iesu

Date of publication: 1698 r.

Language: polski

Ownership marks / Authentication / Provenance: 1. Probationis Neswisiensis Soctis Jesu; 2. Collegii Dyneburgen Societatis Jesu; 3. pieczątka "Opactwo PP. Benedyktynek. Krzeszów pow. Kamienna Góra".

Losy po kasacie: 1. BKBen.f Lwów; 2. ABen.f Krzeszów.

Current state

Current location: Archiwum Benedyktynek Lwowskich w Krzeszowie

Sources of studies (including bibliography)