Printed material:
Dominikanie, Żółkiew (Wniebowzięcie NMP), Acta Capituli Generalis Provincialium & Definitorum Ordinis Praedicatorum Bononiae […] celebrati a die 1. Junii 1748. Sub […] Fr. Antonio Bremond […].

Introduced: 14.06.2016 13:19 | Last update: 14.06.2016 13:19 | Author of description: Agnieszka Franczyk-Cegła

Applies to

Type: dotyczące konkretnego klasztoru

Basic information

Category: stary druk

Title/titles: Acta Capituli Generalis Provincialium & Definitorum Ordinis Praedicatorum Bononiae […] celebrati a die 1. Junii 1748. Sub […] Fr. Antonio Bremond […].

Place of publication: Rzym

Printing house: Mainardi, Girolamo

Date of publication: 1748 r.

Language: łacina

Ownership marks / Authentication / Provenance: Biblioteka X.X. Dominikanów Żółkiewskich

Remarks:

Druk opatrzony pieczęcią i autografem Antonina Bremonda.

Physical characteristics

Material: papier

Dimensions:

Number of leaves / pages: 122 s.

Binding: tektura, grzbiet: płótno introligatorskie, XIX w.

Current state

Current location: Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu

Current call number: BO XVIII-30389