Printed material:
Franciszkanie reformowani (reformaci), Solec n. Wisłą (św. Stanisław bp i m.), Zywe Obrazy Na gruncie nieśmiertelney sławy Zywemi zasług w Oyczyznie, heroicznych dzieł y świątobliwych Cnot kolorami Wykonterfektowane [...] Jozef Kasztelan Bełzki Y Franciszek Chorązy Lubaczewski, Ociec y Syn Z Zmigroda Stadniccy : Przy ostatnim na iednymże Katafalku Ciał Ich w Kościele Oporyszowskim złożeniu [...] Kaznodzieyskim Stylem Wystawione / Przez X. M. Antoniego Dominika z Bełdowa Bełdowskiego [...] Roku [...] 1737. Dnia Jedenastego Miesiąca Lutego

Introduced: 26.03.2014 13:45 | Last update: 26.03.2014 13:45 | Author of description: Dorota Rejman

Applies to

Basic information

Category: starodruk

Author / authors: Bełdowski, Antoni Dominik

Title/titles: Zywe Obrazy Na gruncie nieśmiertelney sławy Zywemi zasług w Oyczyznie, heroicznych dzieł y świątobliwych Cnot kolorami Wykonterfektowane [...] Jozef Kasztelan Bełzki Y Franciszek Chorązy Lubaczewski, Ociec y Syn Z Zmigroda Stadniccy : Przy ostatnim na iednymże Katafalku Ciał Ich w Kościele Oporyszowskim złożeniu [...] Kaznodzieyskim Stylem Wystawione / Przez X. M. Antoniego Dominika z Bełdowa Bełdowskiego [...] Roku [...] 1737. Dnia Jedenastego Miesiąca Lutego

Place of publication: Kraków

Printing house: Drukarnia Akademii Krakowskiej

Date of publication: around 1737

Language: polski

Losy po kasacie: BWSD Sandomierz

Marginal notes: brak

Remarks:

Druk powstał po podanej dacie.

Physical characteristics

Material: papier

Dimensions: folio

Number of leaves / pages: [12] k.

Binding: skóra, pergamin

Current state

Current location: Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu

Current call number: 24325

Condition: zły, ślady żerowania owadów, uszkodzona okładzina