Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Cystersi, Sulejów (NMP, św. Tomasz z Cantenbury)
Aleksander, król polski, miastu Skrzyn transsumuje 4 dokumenty okazane przez Salomona, opata sulejowskiego, 29.05.1505 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
Aleksander VII, papież, poleca bpowi chełmskiemu zająć się sprawą obsadzenia na opactwie cystersów w Szczawnikach w Siedmiogrodzie Bon. Larusckiego, profosa klasztoru sulejowskiego, 1666 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
A(nzelm) biskup warmiński, legat papieski transumuje dyplom j.w. nr 51, 1263 r.
introduced: 14.03.2014 15:14 | last update: 14.03.2014 15:14
Arnolf Uchański, opat sulejowski, i konwent zapewnia Stanisławowi Krukowi, mieszczaninowi skrzyńskiemu, posiadanie części, które zostały skonfiskowane Pawłowi Frankovic, 12.07.1591 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
Arnolf Uchański, opat sulejowski, poświadcza wykupienie wójtostwa we wsi Konradz z rąk Fr. Konrackiego przez Wojciecha Goczanowskiego, 20.07.1600 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
Arnulf Uchański, opat sulejowski, nadaje Łukaszowi, kucharzowi klasztornemu, pole należące do folwarku Owczary, 1597 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
Arnulf Uchański ze Służewa, opat, wraz z konwentem klasztoru sulejowskiego sprzedają część wójtostwa we wsi Łęczno Mikołajowi Świerczyńskiemu, 28.10.1591 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
August III, król polski, potwierdza powtarzając 1/ akt zamiany wiosek Lubotyni i Barkowic, dokonany między kapitułą kujawską a klasztorem sulejowskim, 2/ akt w tymże przedmiocie wystawiony przez Michała, bpa kujawskiego w Łęczycy, 1750 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
Bernard Zaruski, opat sulejowski, uposaża bractwa różańcowe przy kościele w Dąbrowicy, 07.09.1686 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
Biskup Otto Schenking, administrator opactwa sulejowskiego, odłącza od opactwa dobra Barkowice z wsiami Koło i Przygłów oraz inne pożytki i przydziela je braciom zakonnym, 24.06.1614 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26

1 2 3 4 5 6 7 ... 20