Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Cystersi, Sulejów (NMP, św. Tomasz z Cantenbury)
Bolesław, książe sandomierski wraz z matką potwierdzają klasztorowi sulejowskiemu nadanie wsi Kępino przez abpa Pełkę, 09.07.1239 r.
introduced: 08.04.2014 11:59 | last update: 08.04.2014 11:59
Bolesław, książę sieradzki nadaje klasztorowi sulejowskiemu posiadanie rzeki Ner z bobrami na przestrzeni między granicami wsi Kępy i Bałdrzychowa, 1233 r.
introduced: 08.04.2014 11:59 | last update: 08.04.2014 11:59
Bolesław ks. krakowski i sandomierski transumuje rzekomy dokument ks. Kazimierza z r. 1176 dla klasztoru sulejowskiego i zatwierdza późniejsze nadania na rzecz klasztoru, 1262 r.
introduced: 14.03.2014 15:14 | last update: 14.03.2014 15:14
Bolesław ks. mazowiecki rozgranicza posiadłości klasztoru sulejowskiego i dziedziców z Vochiz, 1237 r.
introduced: 13.06.2014 10:19 | last update: 13.06.2014 10:19
Bolesław ks. mazowiecki rozsądza spór graniczny między klasztorem sulejowskim a dziedzicami z Wójcina, 1237 r.
introduced: 14.03.2014 15:14 | last update: 14.03.2014 15:14
Bolesław, ks. sandomierski wraz z matką potwierdza klasztorowi cystersów w Sulejowie nadanie wsi Kępino przez abpa Pełkę, 09.07.1239 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
Bolesław ks. sandomierski wraz z matką potwierdza kl. sulejowskiemu nadanie wsi Kępino przez arcybiskupa Pełkę, 1239 r.
introduced: 14.03.2014 15:14 | last update: 14.03.2014 15:14
Bolesław, ks. sieradzki, nadaje klasztorowi cystersów w Sulejowie posiadanie rzeki Ner z bobrami na przestrzeni między granicami wsi Kępa i Bałdrzychów, 1233 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
Bolesław ks. Sieradzki nadał kl. sulejowskiemu rzekę Ner z bobrami na przestrzeni między granicami wsi Kępy i Bałdrzychowa, 1233 r.
introduced: 14.03.2014 15:13 | last update: 14.03.2014 15:13
Bolesław Leszkowic ks. krakowski i sandomierski nadaje Piotrowi opatowi i klasztorowi sulejowskiemu prawo łowienia bobrów i stawiania młynów na rzece Czarnej w granicach wsi Dąbrowy za zbawienie duszy swojej i rodziców i jako wynagrodzenie za dworzyszcze w Krakowie, 1258 r.
introduced: 14.03.2014 15:14 | last update: 14.03.2014 15:14

1 2 3 4 5 6 7 ... 20