Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Cystersi, Sulejów (NMP, św. Tomasz z Cantenbury)
Zbiór autografów z lat 1643-1854, 1724 r.
introduced: 15.04.2014 11:49 | last update: 30.10.2015 14:03
Zbiór nadań książąt mazowieckich dla cystersów sulejowskich, XIII century - XIV century
introduced: 21.02.2014 10:47 | last update: 21.02.2014 10:47
Ziemowit ks. mazowiecki etc. nadał klasztorowi sulejowskiemu jako zadośćuczynienie za krzywdy i w zamian za wieś Iłów wieś zwaną Mogielnica z kaplicą, dwoma Otalążami, młynami, bobrami i karczmami, oraz immunitetem, 1249 r.
introduced: 14.03.2014 15:14 | last update: 14.03.2014 15:14
Zygmunt August, król polski, nakazuje urzędnikom zachowywać zwolnienie od cła przysługujące mieszczanom ze Skrzynna, poddanym opata sulejowskiego, 04.06.1569 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
Zygmunt I, król polski, potwierdza Salomonowi, opatowi sulejowskiemu, dokument, w którym Aleksander, król polski, transsumuje miastu Skrzyn 4 dokumenty, 1509 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26

1 ... 14 15 16 17 18 19 20