Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Cystersi, Sulejów (NMP, św. Tomasz z Cantenbury)
"De iudiciis, obligationibus, contractibus et de omnibus ordinationibus in bonis temporalibus monasterii Suleoviensis", 1465 - 1591 r.
introduced: 21.02.2014 10:47 | last update: 21.02.2014 10:47
Dziwisz z Mierzyna bierze od opata sulejowskiego Wilhelma wieś Piotrów w Łęczyckim, celem dokonania lokacji, obiecując zwrot wsi po 13 latach, oraz nadaje klasztorowi 2 łany w Milejowie kupione od Kunczka mieszczanina z Piotrkowa, 1341 r.
introduced: 14.03.2014 15:14 | last update: 14.03.2014 15:14
Elżbieta, królowa, nadaje stację owsianą z 2-ch wsi ze starostwa łęczyckiego klasztorowi w Sulejowie, 29.11.1473 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
Filip legat papieski zatwierdza ugodę klasztoru witowskiego z sulejowskim w sprawie dziesięcin i patronatu kościoła parafialnego we wsi Milejowie, lokowanej na prawie niemieckim, 1282 r.
introduced: 14.03.2014 15:14 | last update: 14.03.2014 15:14
Fryderyk biskup Spiry widymuje bullę j.w. nr 41, 1289 r.
introduced: 14.03.2014 15:14 | last update: 14.03.2014 15:14
Grzegorz IX bierze pod swoją opiekę klasztor sulejowski i zatwierdza jego prawa, 19.06.1229 r.
introduced: 08.04.2014 11:59 | last update: 08.04.2014 11:59
Grzegorz IX bierze w opiekę dobra klasztoru cystersów w sulejowie i potwierdza dobra Bałdrzychów, Górę, Cienię i Sulejów nadane przez Kazimierza, księcia krakowskiego, 12.05.1234 r.
introduced: 08.04.2014 11:59 | last update: 08.04.2014 11:59
Grzegorz IX bierze w opiekę dobra klasztoru sulejowskiego oraz zatwierdza nadane mu przez abpa gnieźnieńskiego dochody, 09.05.1234 r.
introduced: 08.04.2014 11:59 | last update: 08.04.2014 11:59
Grzegorz IX papież bierze pod swą opiekę klasztor cystersów w Sulejowie a w szczególności zatwierdza nadane mu przez arcybiskupa gnieźnieńskiego dochody, 1234 r.
introduced: 14.03.2014 15:13 | last update: 14.03.2014 15:13
Grzegorz IX papież bierze pod swą opiekę kl. sulejowski wymieniając jego posiadłości i prawa, 1229 r.
introduced: 14.03.2014 15:13 | last update: 14.03.2014 15:13

1 2 3 4 5 6 7 ... 20