Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Cystersi, Sulejów (NMP, św. Tomasz z Cantenbury)
Consignatio Fundationis Ducis Polonia Jurium et Servitutum ad Monasterium Ordinis Cisterciensis in oppido Sulejow circulokielcensi, 20.10.1804 r.
introduced: 20.07.2015 08:57 | last update: 20.07.2015 08:57
Consignatio Fundationis Ducis Polonia Summarum ad Monasterium Sulejowiensis ordinis Cisterciensis in oppido Sulejow circulokielcensi, 28.10.1804 r.
introduced: 20.07.2015 08:57 | last update: 20.07.2015 08:57
Consignatio Fundatonis Casimiri Ducis realitatumad Monasterium ordinis Cisterciensis in oppido Sulejow circulokielcensi, 28.10.1804 r.
introduced: 20.07.2015 08:57 | last update: 20.07.2015 08:57
Konsygnacje Instytutu Sulejowskiego za Rządu Austriackiego spisane przy których zarazem Inwentarze wioski Dąbrowy, Błogiego i Owczar wraz z przyległymi jako też Dokumenta części Błogiego i części Sieciechowa przy Numerze Dziennika Generalnego Komisji Wojewódzkiej 23 983 nr 89 sztuk w ogóle dziewięć
introduced: 20.07.2015 08:57 | last update: 20.07.2015 08:57
Kontrakt między Panem Łukaszem Górskim dzierżawcą dóbr funduszowych klasztoru Sulejowskiego z jednej, a Grzegorzem Dudkiewiczem Majstrem kunsztu kotlarskiego z drugiej strony – ugoda dotycząca wstawienia nowego Garca z pokrywą i drugiej nowej pokrywy do starego do Gorzelni Klasztoru Sulejowskiego, 16.08.1819 r.
introduced: 20.07.2015 08:57 | last update: 20.07.2015 08:57
Lustracji funduszów Zgromadzenia XX Cystersów w Sulejowie, 1804 - 1821 r.
introduced: 31.08.2016 12:15 | last update: 31.08.2016 12:15
Okupacja funduszów XX Cystersów w Sulejowie, 1840 - 1844 r.
introduced: 16.07.2015 14:07 | last update: 17.07.2015 08:34
Pismo i informacją o prośbie Przeora Klasztoru Sulejowskiego o zwolnienie z zapłaty 400 złp. z aresztu opackiego, 22.08.1820 r.
introduced: 20.07.2015 08:57 | last update: 20.07.2015 08:57
Pismo i informacją o przesłaniu wykazu ruchomości należących do Klasztoru Cystersów w Sulejowie, 05.01.1821 r.
introduced: 20.07.2015 08:57 | last update: 20.07.2015 08:57
Pismo z deklaracją, iż Górski deklaruje się przejąć na siebie obowiązki Wójta Gminy z wsi poklasztornych dzierżawionych przez niego na okres dzierżawy tychże, 20.11.1820 r.
introduced: 20.07.2015 08:57 | last update: 20.07.2015 08:57

1 2 3