Ostatni zakonnicy

powiązane z klasztorem
Cystersi, Sulejów (NMP, św. Tomasz z Cantenbury)
Pędowski, (im. zak.:) Kilian (Cystersi)
introduced: 04.08.2015 16:02 | last update: 05.08.2015 14:56
Jakub Rudzki, (im. zak.:) Alberyk (Cystersi)
introduced: 06.08.2015 00:41 | last update: 06.08.2015 01:25