Rysunki architektoniczne i ikonografia

powiązane z klasztorem
Cystersi, Sulejów (NMP, św. Tomasz z Cantenbury)
plan, Klasztor Sulejów. Planta dolnego piętra, 1822 r.
introduced: 22.12.2014 15:40 | last update: 22.12.2014 15:40
plan, Plan Klasztoru Ex Cystersów przy Sulejowie w Roku 1822 Jeometrycznie udzielany, 1822 r.
introduced: 22.12.2014 15:40 | last update: 22.12.2014 15:40
plan, Sulejów. Plan ogrodu klasztornego - rekonstrukcja, 1954 r.
introduced: 22.12.2014 15:40 | last update: 22.12.2014 15:40
plan, Sulejów. Podział kwaterowy ogrodu cysterskiego. Rekonstrukcja
introduced: 22.12.2014 15:40 | last update: 22.12.2014 15:40
rysunek, Kościół po-Cysterski pod miastem Sulejowem, wystawiony w końcu 12˚ wieku, z dachem w wieku 17 przerobionym, around 1844 - 1846
introduced: 22.04.2014 19:06 | last update: 22.04.2014 19:06
rysunek, Ogólny widok zabudowań po Zgromadzeniu XX. Cystersów w Sulejowie pozostałych, around 1844 - 1846
introduced: 22.04.2014 19:06 | last update: 22.04.2014 19:06
rysunek, Wejście z korytarza do kaplicy Stej Trójcy w Klasztorze po Cysterskim w Sulejowie, around 1844 - 1846
introduced: 22.04.2014 19:06 | last update: 22.04.2014 19:06
rysunek, Wnętrze kaplicy Stej Trójcy w Klasztorze po Cysterskim w Sulejowie, around 1844 - 1846
introduced: 22.04.2014 19:09 | last update: 22.04.2014 19:09
rysunek, Zespół opactwa cystersów. Adaptacja dawnego klasztoru cystersów na szkołę rolniczą, 1909 r.
introduced: 22.04.2014 19:11 | last update: 22.04.2014 19:11
rysunek, Zespół opactwa cystersów. Adaptacja dawnego klasztoru cystersów na szkołę rolniczą, 1909 r.
introduced: 22.04.2014 19:11 | last update: 22.04.2014 19:11

1 2 3 4