Rysunki architektoniczne i ikonografia

powiązane z klasztorem
Cystersi, Sulejów (NMP, św. Tomasz z Cantenbury)
rysunek architektoniczny, Pomiar inwentaryzacyjny kościoła i zabudowań klasztornych., 1836 r.
introduced: 16.05.2014 20:19 | last update: 16.05.2014 20:19

1 2 3 4