Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Misjonarze, Śmiłowicze (św. Wincentego)
Переписка губернатора с Игуменским уездным исправником по упраздненнию Смиловичского м-ря (с инветарем) / Korespondencja gubernatora z powiatowym komendantem policji Igumenskim po zniesieniu klasztoru w Smiłowiczach (z inwentarzem), 1833 r.
introduced: 27.04.2016 10:51 | last update: 27.04.2016 10:51