Druki

powiązane z klasztorem
Misjonarze, Śmiłowicze (św. Wincentego)
Decreta conventu provinciali congregationis Missionis in domo Vilnensis
introduced: 02.07.2015 12:52 | last update: 02.07.2015 12:52
Dowod z początkow prawa przyrodzonego dany językiem francuskim a z woli Nayjasnieyszego Pana Stanisława Augusta Krola polskiego na oyczysty język przełozony od Tadeusza Młockiego
introduced: 02.07.2015 12:52 | last update: 02.07.2015 12:52
Historya prześladowania Kościoła Bożego i dziejów męczeńskich
introduced: 02.07.2015 12:52 | last update: 02.07.2015 12:52
Inflanty w dawnych swych, y wielorakich aż do wieku naszego dżiejach y rewolucyach, z wywodem godnośći y starożytnośći szlachty tamecznéy, tudżiesz praw, y wolnośći z dawna y teraz jey służących zebrane y polskiemu światu do wiadomośći w oyczystym języku podanè przez Jaśnie Wielmożnego Jmći Pana...
introduced: 02.07.2015 12:52 | last update: 02.07.2015 12:52
Kontrowersye polskie abo prawda otwieraiąca Dyssydeńskie oczy do poznania prawdy prawdziwey Wiary Chrystusowey Wiary katolickiey na Theatrum polskim wystawiona przez...
introduced: 02.07.2015 12:52 | last update: 02.07.2015 12:52
Mowa o szczególnieyszych obowiązkach stanu duchownego
introduced: 02.07.2015 12:52 | last update: 02.07.2015 12:52
Mowy za czterema stanami: kupieckim, rolniczym, żołnierskim i ludzi uczonych. Który z nich jest krajowi pożyteczniejszy, a zatym pierwszy do łask i szczególniejszej monarchów opieki. Przełożone z francuskiego przez
introduced: 02.07.2015 12:52 | last update: 02.07.2015 12:52
Odpowiedź na pytanie, iżali nieczułosć w wyższych wiekach ku poddanym tak była opanowała serca Polaków, iż uczeni nawet nią zarażeni zostali? czyli dodatek z księgi o poddanych polskich
introduced: 02.07.2015 12:52 | last update: 02.07.2015 12:52
Propozycye o swiętoblowosci papieżskiey
introduced: 02.07.2015 12:52 | last update: 02.07.2015 12:52
Regulae et praxis Seminarii interni congregationis Missionis
introduced: 02.07.2015 12:52 | last update: 02.07.2015 12:52

1 2