Architektura

powiązane z klasztorem
Franciszkanie (konwentualni), Śrem-Ostrówek (Narodzenie NMP)
Śrem, klasztor, around 1650 - 1750
introduced: 19.04.2014 14:30 | last update: 15.01.2015 09:08
Śrem, kościół klasztorny, around 1650 - 1750
introduced: 19.04.2014 14:29 | last update: 15.01.2015 09:08
Śrem
introduced: 19.03.2015 14:43 | last update: 19.03.2015 14:43