Monastery:
Bazylianie, Chełm dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 21.02.2016 20:55

Collapse timeline
 • Dissolution executed

  Data urzędowa kasaty: 08.11.1864 r. Data faktycznej kasaty: 08.11.1864 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Chełm

Other name(s): Chołm; niem. Kulm; biał. Хэлм [pol. Chełm, ang. Khelm]; lit. Chelmas; ros. Хелм [pol. Chiełm, ang. Khelm]; ukr. Холм [pol. Chołm, ang. Kholm]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. lubuskie, pow. chełmski

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Name of the order: Bazylianie

Other accepted Polish names: bazyljanie; Bazylianie św. Jozafata, Василіянський Чин святого Йосафата; Bazyliański Zakon Świętego Jozafata; Zakon Bazylianów św. Jozafata; Ordo Basilianus sancti Josaphat

Full Polish name of the congregation: Zakon Świętego Bazylego Wielkiego

Full Latin name of the congregation: Ordo Sancti Basilii Magni Ruthenorum

Short Polish name: ukr. ЧСВВ

Short Latin name: OSBM

Rite: greckokatolicki (unicki)

Type of congregation: Contemplative

Kind of congregation: męskie, habitowe, mnisze

Beginnings

Description:

Fund. bp Metodiusz Terlecki

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: monaster

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Territorial unit: Królestwo Polskie (Kongresowe, Kraj Przywiślany)

Historical region: Ruś Czerwona (Halicka)

Archbishopric: kijowskie unickie

Diocese: chełmska unicka

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Legal basis:
   • Państwo/Rosja/car Aleksander II: ukaz z 8.11.1864 (27.10.1864 starego stylu), zwany ukazem o reformie klasztorów w Królestwie Polskim
  • Data urzędowa kasaty: 08.11.1864 r.
  • Date of actual dissolution: 08.11.1864 r.
  • Description:

   Klasztor wraz z semianrium duchownym Seminarium przejęte przez prawosławnych

Map

Location: exact

Geolocation: 51.1303 23.4811 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)