Monastery:
Franciszkanie (konwentualni), Środa Śląska (Święty Krzyż) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 17.04.2015 12:03 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  around 1253
 • Dissolution

  : first half of the XVI cent.
 • Restitution

  1675 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 1810 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Środa Śląska

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Rzymsko-Katolicka Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego (klasztor franciszkanów), plebania, Kościuszki 51, 55-300, Środa Śląska, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, tel.: 71 317 27 55

Additional location information: Polska, Środa Śląska, ul. Kościuszki 51, kościół Podwyższenia Krzyża Świętego i plebania

Condition

Condition: zachowany

Existing buildings: co najmniej kościół, obecnie parafialny, pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

Religious order

Name of the order: Franciszkanie (konwentualni)

Other accepted Polish names: pol.: franciszkanie konwentualni, franciszkanie czarni, minoryci, szarzy bracia czes.:ob.: Řád menších bratří konventuálů, minorité; histo. františkáni ang.: ob. Order of Friars Minor Conventual; hist. Franciscains, Conventual Franciscains, Minorites, Greyfriars fr.: ob. Frères mineurs conventuels; hist. frères mineurs, Cordelier hiszp.: ob. Orden de Frailes Menores; hist. Orden Franciscana, Franciscanos conventuales, franciscanos niem.: ob. Orden der Minderen Brüder Konventualen (OMinConv); Minoriten, Franziskaner-Minoriten; Franziskaner-Konventualen, Schwarze Franziskaner ros.: ob. Орден Братьев Меньших Конвентуальных; hist.: францисканцы-конвентуалы, францисканцы włos.: ob. Ordine dei frati minori conventuali;

Full Polish name of the congregation: ob.: Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych; hist. Zakon franciszkanów, Zakon Braci Mniejszych

Full Latin name of the congregation: ob.: Ordo Fratrum Minorum Conventualium; hist.: Primus Ordo Franciscanus, Ordo Fratrum Minorum

Short Latin name: ob.: OFMConv.; hist.: OFM

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: around 1253

Description:

wg tradycji fundacja św. Jadwigi z 212 r., w rzeczywistości po raz pierwszy wzm. w 1318 r. Uważa się, że powstał ok. 1253 r., początkowo drewniany, po nadaniu piwowara z 1378 r. budowa murowanego kościoła i klasztoru, zniszczony 1423 przez husytów, odbudowany, na pocz. XVI w. podupadł i opustoszał (Żerelik, Śr. Śl. w Śr., 18). Na początku XVII w. kościół uległ zniszczeniu (www.szlaki)

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: Święty Krzyż

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Territorial unit: prow. Śląsk

Historical region: Śląsk

Prowincja / Archimandria: Prowincja śląska pw. św. Jadwigi (Śląskiej)

Archbishopric: gnieźnieńskie

Diocese: włocławska [kujawska; kujawsko-pomorska]

Dissolution

Kasaty przed 1772
  • : first half of the XVI cent.
  • Description:

   franciszkanie opuścili klasztor, obiekt przejęła rada miejska, w klasztorze powstał szpital dla ubogich

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Legal basis:
   • Państwo/Prusy/król Fryderyka Wilhelma III: edykt z 30.10.1810 o kasacie wszystkich klasztorów (Edikt über Einziehung sämmtlicher geistlichen Güter in der Monarchie)
  • Date of actual dissolution: 1810 r.
  • Description:

   W 1812 r. kościół i budynki poklasztorne franciszkanów przekazano gminie ewangelickiej, której nie było stać na dostosowanie budowli do swoich potrzeb. Świątynia niszczała wykorzystywana jako magazyn i uległa dewastacji. W 1902 r. rozebrano grożące zawaleniem prezbiterium. W latach 1933 – 1935 trwała odbudowa wg projektu Paula Kleina.

   Jest to kościół ceglany, orientowany, trójnawowy, z jedną z dwóch planowanych symetrycznych wież przy prezbiterium, o sklepieniach krzyżowych i kolebkowych. W miejscu dawnego prezbiterium znajduje się półkolista apsyda.

   Po wielu przebudowach do chwili obecnej zachowały się dwa gotyckie portale – północny i zachodni, kaplica przy wieży, a we wnętrzu drewniana, gotycka grupa Ukrzyżowania, maswerki w oknach i część wsporników z XV w. Godna uwagi jest barokowa, drewniana Pieta z 1753 r., jak i ołtarz z 1751 r. (www.szlaki)

Restitution

Restytucje przed 1772
  • Date: 1675 r.
  • Description:

   wracają fraciszkanie;odbudowa kościoła  trwała w latach 1675 – 1727; klasztor nigdy nie odzyskał świetności (www.szlaki)

Map

Location: exact

Geolocation: 51.162579 16.595575 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Żerelik Rościsław, Środa Śląska w średniowieczu, „Śląski Labirynt Krajoznawczy”, 1, 1989, s. 18