Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Franciszkanie (konwentualni), Środa Śląska (Święty Krzyż)
Akta Büschinga, t. 2: Acta manualia die Abmachen der Bibliotheken, Kunstsammlungen und Archive in den aufgehobenen Klöstern Schlesiens betreffend. Büsching. Vol. II. Vom 20. Febr. bis 21. Juni 1811, Inwentarz kościoła franciszkanów w Środzie Śląskiej, 1811 r.
introduced: 10.02.2016 14:33 | last update: 10.02.2016 14:44
Akta Büschinga, t. 2: Acta manualia die Abmachen der Bibliotheken, Kunstsammlungen und Archive in den aufgehobenen Klöstern Schlesiens betreffend. Büsching. Vol. II. Vom 20. Febr. bis 21. Juni 1811, List Büschinga do Debschütza w sprawie obrazów z klasztoru i kościoła franciszkanów w Środzie Śląskiej, 1811 r.
introduced: 10.02.2016 14:33 | last update: 10.02.2016 14:44
Akta Büschinga, t. 2: Acta manualia die Abmachen der Bibliotheken, Kunstsammlungen und Archive in den aufgehobenen Klöstern Schlesiens betreffend. Büsching. Vol. II. Vom 20. Febr. bis 21. Juni 1811, List Büschinga do GKS w sprawie przejęcia klasztoru franciszkanów w Środzie Śląskiej (m.in. zbiory malarskie), 1811 r.
introduced: 10.02.2016 14:33 | last update: 10.02.2016 14:44
Akta Büschinga, t. 4, List GKS do Büschinga dotyczący rękopisów i biblioteki w klasztorze minorytów w Środzie Śląskiej, 1811 r.
introduced: 10.02.2016 14:33 | last update: 10.02.2016 14:50
Akta Büschinga, t. 2: Acta manualia die Abmachen der Bibliotheken, Kunstsammlungen und Archive in den aufgehobenen Klöstern Schlesiens betreffend. Büsching. Vol. II. Vom 20. Febr. bis 21. Juni 1811, List GKS do Büschinga w sprawie biblioteki i dzieł sztuki klasztoru franciszkanów w Środzie Śląskiej, 1811 r.
introduced: 10.02.2016 14:33 | last update: 10.02.2016 14:44
Akta Büschinga, t. 4, List od (?) do Büschinga w sprawie klasztoru minorytów w Środzie Śląskiej, 1812 r.
introduced: 10.02.2016 14:34 | last update: 10.02.2016 14:50
Akta Büschinga, t. 2: Acta manualia die Abmachen der Bibliotheken, Kunstsammlungen und Archive in den aufgehobenen Klöstern Schlesiens betreffend. Büsching. Vol. II. Vom 20. Febr. bis 21. Juni 1811, Sprawozdanie w sprawie przejęcia klasztoru franciszkanów w Środzie Śląskiej (biblioteka, archiwum, dzieła sztuki), 1811 r.
introduced: 10.02.2016 14:33 | last update: 10.02.2016 14:44