Rysunki architektoniczne i ikonografia

powiązane z klasztorem
Franciszkanie (konwentualni), Środa Śląska (Święty Krzyż)
rysunek, Minoritten in Neumarct, around 1750
introduced: 19.10.2014 10:05 | last update: 19.10.2014 10:05