Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Pijarzy, Chełm (Rozesłanie Apostołów)
Cybliki - rozporządzenia władz świeckich dot pijarów w Chełmie i Łowiczu, XVIII century
introduced: 14.02.2014 12:20 | last update: 14.02.2014 12:20
Kazania różne, 1700 - 1708 r.
introduced: 14.03.2014 09:50 | last update: 14.03.2014 09:50
Konstytucje pijarów / Constitutiones Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum. A. D. 1743, 1743 r.
introduced: 14.03.2014 09:50 | last update: 14.03.2014 09:50
Stanisław August Poniatowski król polski oznajmia, że na prośbę ks. Samuela Chrościkowskiego rektora Kolegium Pijarów w Chełmie, do ksiąg Metryki Koronnej został wpisany dokument z 15 lipca 1777 r. zaświadczający, że Kolegium Pijarów w Chełmie za sumę 24 tysięcy złp. kupiło wsie Krzywiczki Szlacheckie i Zawadówkę w ziemi chełmińskiej, 08.08.1777 r.
introduced: 14.03.2014 09:48 | last update: 14.03.2014 09:48
Zbiór rękopisów z klasztoru, XVII century - XIX century
introduced: 21.02.2014 10:45 | last update: 21.02.2014 10:45