Architektura

powiązane z klasztorem
Pijarzy, Chełm (Rozesłanie Apostołów)
Chełm, kościół klasztorny, 1753 - 1763 r.
introduced: 25.08.2014 15:49 | last update: 01.09.2015 20:53
Chełm, szkoła, 1667 - 1672 r.
introduced: 22.12.2014 15:16 | last update: 01.09.2015 21:17