Druki

powiązane z klasztorem
Jezuici, Tarnopol
Messiasz albo kazania o upadku i naprawie rodzaju ludzkiego - Kazanie o dwojakim kościele chrześcijańskim
introduced: 12.02.2016 11:04 | last update: 12.02.2016 11:04