Architektura

powiązane z klasztorem
Franciszkanie reformowani (reformaci), Chełm (św. Andrzej ap.)
Chełm, klasztor, 1738 - 1750 r.
introduced: 26.08.2014 22:48 | last update: 01.09.2015 21:43
Chełm, kościół klasztorny, 1738 - 1750 r.
introduced: 25.08.2014 17:11 | last update: 01.09.2015 21:29