Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Franciszkanie reformowani (reformaci), Chełm (św. Andrzej ap.)
Acta Provinciae Poloniae Ordinis Minorum Conventualium S. Patris Francisci ab anno Dni 1764-to mense Octobri comparata per ARPM Joan. Capistr. Dutkiewicz P.P. Sac. et Asystent. P, 1764 - 1773 r.
introduced: 12.03.2015 08:30 | last update: 12.03.2015 08:30
Biblioteka, wykaz książek do biblioteki (przekazanych), XX century
introduced: 09.04.2015 09:07 | last update: 09.04.2015 09:07
Dokumentacja historyczno-konserwatorska, Biuro Badań i Dokumentacji Zabytków w Chełmie, 1981 r.
introduced: 09.04.2015 09:07 | last update: 09.04.2015 09:07
Duszpasterstwo, badanie praktyk religijnych wiernych, 1972 r.
introduced: 09.04.2015 09:07 | last update: 09.04.2015 09:07
I. Korespondencja dot. odzyskania klasztoru 1936-1938; II. Duszpasterstwo i zapisy kronikarskie 1936-1939; III. Potwierdzenie autentyczności relikwii św. Antoniego 1936; IV. Materiały do historii klasztoru z 1935-1944, 1935 - 1944 r.
introduced: 09.04.2015 09:07 | last update: 09.04.2015 09:07
Korespondencja: 1.z parafią w Łapienniku w sprawie odzyskania organów 1927; 2. List adwokacki 1928; 3.Facultas na założenie Drogi Krzyżowej,1924, 1924 - 1928 r.
introduced: 09.04.2015 09:07 | last update: 09.04.2015 09:07
Korespondencja z Starostwem Powiatowym Chełmskim, dot. remontu kościoła św. Andrzeja w Chełmie, 1936 - 1939 r.
introduced: 09.04.2015 09:07 | last update: 09.04.2015 09:07
Korespondencja z Władzami Kościelnymi, 1927 - 1945 r.
introduced: 09.04.2015 09:07 | last update: 09.04.2015 09:07
Kserokopia z Kopya kontraktu respecta fundationis Chełmensis ex originae transcripta, XX century
introduced: 09.04.2015 09:07 | last update: 09.04.2015 09:07
Kserokopie dokumentów związanych z przeniesieniem prawa własności na rzecz miasta Chełma, 2001 r.
introduced: 09.04.2015 09:07 | last update: 09.04.2015 09:07

1 2