Druki

powiązane z klasztorem
Franciszkanie reformowani (reformaci), Chełm (św. Andrzej ap.)
Flos regnorum seu brevis descriptio quatuor partium orbis. Reimpressa
introduced: 14.01.2015 17:07 | last update: 14.01.2015 17:07
Iunii Iuvenalis, et Auli Persii Flacci satyrae...
introduced: 24.04.2014 14:08 | last update: 24.04.2014 14:08
Lyricorum libri IV. Epodon lib. unus alterque epigrammatum
introduced: 24.04.2014 14:09 | last update: 24.04.2014 14:09
Męka Zbawiciela naszego Chrystusa w dziesięciu przedniejszych Taiemnicach swoich postnemi exhortami przez […] Ludwika Bourdaloue […] Teraz Polskim Językiem z francuskiego […] podana przez X. Jerzego Devina […].
introduced: 04.03.2014 12:08 | last update: 04.03.2014 12:08
Paraphrasis in septem psalmos poenitentiales - Paneagyricus in Christianorum victoriam de Turcarum classe ad Naupactum obtentam a. 1571
introduced: 12.02.2016 11:03 | last update: 12.02.2016 11:03
Poczet herbow szlachty Korony Polskiey y Wielkiego Xiestwa Litewskiego…
introduced: 14.05.2014 20:18 | last update: 14.05.2014 20:18
Poselstwo wielkie [...] Rafała [...] Leszczyńskiego [...] od [...] Augusta II, y [...] Rzeczypospolitey Polskiey, do Mustaffy II [...] odprawione a przez Franciszka Poklateckiego [...] do druku podane.
introduced: 14.01.2015 17:07 | last update: 14.01.2015 17:07
Probka Piora Bezstronnego Obywatela. Nad Stanem Teraźnieyszym i Przyszłym Polskiej przez K... K...
introduced: 04.03.2014 12:08 | last update: 04.03.2014 12:08
Taryffy rozmaite względem monety polskiey y litewskiey, według teraźnieyszey kurrencyi, jako też y pograniczney śląskiey, niemieckiey, pruskiey, moskiewskiey, dalszey rzymskiey... / dla prywatnego zażywania z pilnością sporządzone ; teraz zaś dla wygody potrzebuiących przedrukowane
introduced: 14.05.2014 20:18 | last update: 14.05.2014 20:18
Wiadomość ustaw o sądach [...] kasztelańskich, o sądach nazwanych wieca [!] a nayobszerniey o sądach ziemskich [...] przez […]
introduced: 14.01.2015 17:07 | last update: 14.01.2015 17:07