Monastery:
Trynitarze, Tomaszów Lubelski (Trójca Święta) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 24.06.2015 15:00

Collapse timeline
  • Dissolution executed

    Data faktycznej kasaty: 1783 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Tomaszów Lubelski

Religious order

Name of the order: Trynitarze

Full Polish name of the congregation: do 1609 r.: Kanonicy Regularni Przenajświętszej Trójcy; następnie: Zakon Świętej Trójcy od Wykupu Niewolników; ob. Zakon Przenajświętszej Trójcy

Full Latin name of the congregation: do 1609 r.: Canonici Regulares Sanctissimae Trinitatis; następnie: Ordo Santissimae Trinitatis de Redemptione Captivorum; ob. Ordo Santissimae Trinitatis

Short Latin name: do 1609 r.: CRST; ob. OSST

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, kanonickie, mendykanckie, kleryckie

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: Trójca Święta

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Prowincja / Archimandria: Prowincja polska pw. św. Joachima = Provincia Polona S. Joachimi

Dissolution

Kasaty 1773-1914
    • Kind: zrealizowana
    • Date of actual dissolution: 1783 r.

Map

Location: estimated

Geolocation: 50.447024 23.416309899999987 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

  • Bieńkowski Ludomir, Ankieta zakonna Garampiego z 1773 roku. Podstawa źródłowa do tabel nr 1-69, [w:] Bieńkowski Ludomir, Kłoczowski Jerzy, Sułowski Zygmunt (red.), Zakony męskie w Polsce w 1772 roku. Ordines regulares virorum in Polonia anno 1772, (Materiały do Atlasu Historycznego Chrześcijaństwa w Polsce, 1), Lublin, 1972, s. 286 nr 10