Architektura

powiązane z klasztorem
Dominikanie, Chełmno (św. Piotr ap.)
Chełmno, klasztor
introduced: 29.08.2014 14:53 | last update: 15.01.2015 09:08
Chełmno, kościół klasztorny
introduced: 29.08.2014 14:58 | last update: 15.01.2015 09:08