Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Benedyktyni, Troki Stare (Zwiastowanie NMP)
Бенедиктинцы в Старых Троках / Benedyktyni w Starych Trokach, 1829 r.
introduced: 02.07.2014 16:15 | last update: 02.07.2014 16:15