Ostatni zakonnicy

powiązane z klasztorem
Benedyktyni, Troki Stare (Zwiastowanie NMP)
Czechowicz, (im. zak.:) B. (Benedyktyni)
introduced: 15.06.2016 10:01 | last update: 15.06.2016 10:01