Rysunki architektoniczne i ikonografia

powiązane z klasztorem
Cysterki, Trzebnica
plan, Trzebnica. Plan zespołu klasztornego pocysterskiego (wg J. Rozpędowskiego, 1987), around 2005
introduced: 02.06.2016 13:11 | last update: 02.06.2016 13:11
Cysterki, Trzebnica, Trzebnica, Kościół św. Jadwigi / Radoszyn, kościół filialny, rysunek architektoniczny, Radoszyn. Plan Kościoła filialnego pw. św. Jadwigi, 1999 r.
introduced: 02.11.2016 12:52 | last update: 14.12.2016 11:07