Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Jezuici, Tylża (nieznane)
Akta majątkowe różnych osób z lat 1696-1780, 1721 r.
introduced: 15.04.2014 11:49 | last update: 30.10.2015 14:03