Mobilia

powiązane z klasztorem
Benedyktyni, Tyniec (św. Piotr i Paweł)
relikwiarz, Relikwiarz św. Barbary, XVI century
introduced: 20.08.2014 14:03 | last update: 20.08.2014 14:04
kielich / Kielich opata tynieckiego Macieja, 1460 r.
introduced: 08.07.2015 13:15 | last update: 08.07.2015 13:15
pieczęć / Pieczęć kapituły opactwa Benedyktynów św.św. Piotra i Pawła, first half of the XIV cent.
introduced: 08.07.2015 13:15 | last update: 08.07.2015 13:15
pieczęć / Pieczęć opactwa Benedyktynów św.św. Piotra i Pawła, XIII/XIV cent.
introduced: 08.07.2015 13:15 | last update: 08.07.2015 13:15
pieczęć / Pieczęć opactwa Benedyktynów św.św. Piotra i Pawła, XIII/XIV cent.
introduced: 08.07.2015 13:15 | last update: 08.07.2015 13:15
pieczęć / Pieczęć opactwa Benedyktynów św.św. Piotra i Pawła, XVII/XVIII cent.
introduced: 08.07.2015 13:15 | last update: 08.07.2015 13:15
relikwiarz / Relikwiarz św. Wojciecha, 1507 r.
introduced: 08.07.2015 13:15 | last update: 08.07.2015 13:15