Monastery:
Bazylianie, Bar (św. Jan Chrzciciel) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 17.08.2017 22:59 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
 • Translokacja

  1781 r.
 • Dissolution executed

  Data urzędowa kasaty: 15.09.1837 r. Data faktycznej kasaty: 05.02.1839 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Bar

Current name(s): Бар [pol. Bar, ang. Bar]

Other name(s): lit. Baras

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Ukraina (Украина), obł. [obw.] winnicki, raj. [rej.] barski

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Name of the order: Bazylianie

Other accepted Polish names: bazyljanie; Bazylianie św. Jozafata, Василіянський Чин святого Йосафата; Bazyliański Zakon Świętego Jozafata; Zakon Bazylianów św. Jozafata; Ordo Basilianus sancti Josaphat

Full Polish name of the congregation: Zakon Świętego Bazylego Wielkiego

Full Latin name of the congregation: Ordo Sancti Basilii Magni Ruthenorum

Short Polish name: ukr. ЧСВВ

Short Latin name: OSBM

Rite: greckokatolicki (unicki)

Type of congregation: Contemplative

Kind of congregation: męskie, habitowe, mnisze

Beginnings

Date of translocation: 1781 r.

Country: Polska/[I] Rzeczpospolita Obojga Narodów/Korona Królestwa Polskiego

Territorial unit: woj. podolskie

Historical region: Podole

Prowincja / Archimandria: Prowincja polska pw. Opieki NMP = Provincia Polona Protectionis BMV

Archbishopric: kijowskie unickie

Diocese: lwowska unicka

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: monaster

Church dedication: św. Jan Chrzciciel

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Territorial unit: gub. podolska

Historical region: Podole

Prowincja / Archimandria: Prowincja ruska pw. Opieki NMP = Provincia Rutheniae

Archbishopric: mohylewskie unickie

Diocese: łucko-żytomierska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Legal basis:
   • Państwo/Rosja/car Mikołaj I: ukaz z 19.07.1832 "O zniesieniu niektórych rzymskokatolickich klasztorów" (Об упразднении некоторых римско-католических монастырей)
  • Data urzędowa kasaty: 15.09.1837 r.
  • Date of actual dissolution: 05.02.1839 r.
  • Description:

   Cerkwii prawosławnej przekazano zabudowania monasteru i cerkiew oraz wsie Semenki (144 osoby płci męskiej i 163 żeńskiej) i Malejowce (14 chłopów pańszczyźnianych) oraz 593 dziesięcin i 367 sążni ziemi. Monaster i cerkiew zajęli mnisi prawosławni, a wyposażenie cerkwi i zakrystii rozdano biedniejszym parafiom prawosławnym. Kapitały przekazano do scalonego funduszu greckokatolickiego, a archiwalia monasteru do Konsystorza Litewskiego. Zakonnicy trafili do monasterów bazyliańskich w Byteniu (Anaklet Danilewicz, A. Lisiewicz i S. Puryjewicz oraz, przybyły tu 28 VII 1839 r., ostatni ihumen barski, January Stulgiński), Lubarze (Kozakiewicz, Wyszacki, Kapustyński BRAK IMION!) i Zahorowie (Warfołomiej Danilewicz, Gedeon Doroszewicz). Do monasteru bazylianów w Byteniu, któremu trzy lata wcześniej spaliła się biblioteka, trafił także księgozbiór klasztorny.

   Szkoła zamknięta w 1831 r. 1845-186 prawosławna szkoła duchowna, od 1881 r. monaster żeński

    

Closure not through dissolution

Translokacja z:

Map

Location: hipotetyczna

Geolocation: 49.077224 27.672085 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

Strony na temat miejscowości:

Źródła