Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Dominikanie, Uszacz (św. Hieronima)
Akt Wizyty Klasztoru Uszackiego w Powiecie Lepelskim Gubernij Witebskiey odbytey w dniach ostatnich Lipca Roku 1818, 1818 r.
introduced: 08.05.2014 11:34 | last update: 08.05.2014 11:34