Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Dominikanie, Uszacz (św. Hieronima)
Księga ukazów Konsystorza 1828-1842, 21.05.1832 r.
introduced: 07.10.2015 06:15 | last update: 07.10.2015 06:15
Księga ukazów Konsystorza 1830-1833, 21.05.1832 r.
introduced: 07.10.2015 06:15 | last update: 07.10.2015 06:15
Ukazy Konsystorza do duchowieństwa unickiego w dekanacie drohiczyńskim 1828, 18.07.1832 r.
introduced: 07.10.2015 06:15 | last update: 07.10.2015 06:15
Varia 1830-1833, 21.05.1832 r.
introduced: 07.10.2015 06:15 | last update: 07.10.2015 06:15
Дело об упразднении Селицкого бернардинского, Чашникского и Ушачского доминиканских и Губинского францисканского м-рей Лепельского у. / Sprawa o zniesieniu klasztorów: sieliszckiego bernardyńskiego, czasznickiego i uszackiego dominikańskich i hubińskiego franciszkańskiego w powiecie lepelskim, 1832 r.
introduced: 27.04.2016 10:51 | last update: 27.04.2016 10:51
Дело об упразднении Ушачского доминиканского и Селицкого бернардинского м-рей Лепельского у. / Sprawa o zniesieniu klasztorów: uszackiego dominikańskiego i sieliszckiego bernardynów w powiecie lepeljskim, 1832 r.
introduced: 27.04.2016 10:51 | last update: 27.04.2016 10:51
Дело об упразднении Ушачцского доминиканского м-ря Лепельского у. / Sprawa o zniesieniu klasztoru dominikańskiego w Uszaczu powiat lepelski, 1844 r.
introduced: 27.04.2016 10:51 | last update: 27.04.2016 10:51