Ostatni zakonnicy

powiązane z klasztorem
Dominikanie, Uszacz (św. Hieronima)
Adamowicz, (im. zak.:) Pijus (Dominikanie)
introduced: 15.06.2016 10:08 | last update: 15.06.2016 10:08
Hryncewicz, (im. zak.:) Julian (Dominikanie)
introduced: 15.06.2016 13:53 | last update: 15.06.2016 13:53
Rymkiewicz, (im. zak.:) Konrad (Dominikanie)
introduced: 15.06.2016 13:43 | last update: 15.06.2016 13:43
Siemniszko, (im. zak.:) Bartłomiej (Dominikanie)
introduced: 15.06.2016 13:50 | last update: 15.06.2016 13:50
Spodoba, (im. zak.:) Wincenty (Dominikanie)
introduced: 15.06.2016 13:47 | last update: 15.06.2016 13:47
Widmontt, (im. zak.:) Wawrzyniec (Dominikanie)
introduced: 15.06.2016 10:20 | last update: 15.06.2016 10:20