Monastery:
Dominikanie, Walówka (Trójca Święta) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 10.04.2015 00:02

Collapse timeline
  • Foundation / translocation / change of rule / takeover

    r.
  • Dissolution executed

    Data faktycznej kasaty: 1832 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Walówka

Religious order

Name of the order: Dominikanie

Full Polish name of the congregation: Zakon Braci Kaznodziejów

Full Latin name of the congregation: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Short Latin name: OP

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: r.

Description:

Kościół pw. Trójcy Świętej przy ufundowany był przez wojewodę brzeskiego Stefana Kurcza w 1685 r. Klasztor skasowano w 1832 r., a w 1835 r. kościół zamieniono na cerkiew. W latach 30. XX w. do głównej fasady dobudowano trójkondygnacyjną dzwonnicę.

Entity at the time of the dissolution

Church dedication: Trójca Święta

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewska pw. św. Anioła Stróża = Provincia Lithuana S. Angelí Custodis

Archbishopric: mohylewskie

Diocese: wileńska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
    • Kind: zrealizowana
    • Date of actual dissolution: 1832 r.

Geolocation: 53.4614372 25.8952844 (hide map)