Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Dominikanie, Warka (św. Jacka)
Copiarium privilegiorum et aliorum Conventus Varacensis Ord. Praedicatorum, ab anno 1302 – 1833, 1302 - 1833 r.
introduced: 27.05.2014 10:20 | last update: 27.05.2014 10:20
Piotr, wójt miasta Warki, sprzedaje jatkę mięsną, należącą do wójtostwa, klasztorowi dominikanów w Warce, 09.01.1375 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
Trojden, ks. mazowiecki i czerski, potwierdza klasztorowi dominikanów w Warce nadania dziada swego Siemowita i stryja Konrada, 1321 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
Zygmunt August, król, potwierdza dokument zawierający oblaty wyroku sądu komisarskiego w sporze między konwentem w Warce a m. Warka o młyn na Pilicy, 07.06.1567 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
Zygmunt August, król, potwierdza w transsumpcie dokument Konrada, ks. mazowieckiego, z r. 1502, cofający zakaz mielenia w młynie dominikanów w Warce, 1557 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
Zygmunt August, król, potwierdza zakonowi w Warce kupno roli zwanej Zbrzeźna i 1/2 łana, 27.01.1564 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
Zygmunt, król, potwierdza dominikanom w Warce dekret komisarski dotyczący ugody między dominikanami a przedstawicielami m. Warki, 29.09.1530 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
Zygmunt, król, potwierdza dominikanom w Warce przywilej wydany przez księcia mazowieckiego Ziemowita, transsumujący poprzednie nadania, 1530 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26