Monastery:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Warkowicze (Stygmaty św. Franciszka z Asyżu) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 17.04.2016 02:48 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1729 r.
 • Dissolution executed

  Data urzędowa kasaty: 1832 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Warkowicze

Current name(s): Варковичі

Other name(s): ros. Варковичи

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Other accepted Polish names: franciszkanie obserwanci, bernardyni, franciszkanie

Full Polish name of the congregation: Bracia mniejsi franciszkanie; Zakon Braci Mniejszych Bernardynów;

Full Latin name of the congregation: Ordo Fratrum Minorum de Observantia; Ordo Fratrum Minorum Bernardinarum

Short Latin name: OFMObs; OFMBern

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1729 r.

Historical region: Wołyń

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: Stygmaty św. Franciszka z Asyżu

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Territorial unit: gub. wołyńska

Historical region: Wołyń

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewsko-ruska św. Kazimierza = Provincia Lithuano-Ruthena S. Casimiri

Archbishopric: mohylewskie

Diocese: łucko-żytomierska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Legal basis:
   • Państwo/Rosja/car Mikołaj I: ukaz z 19.07.1832 "O zniesieniu niektórych rzymskokatolickich klasztorów" (Об упразднении некоторых римско-католических монастырей)
  • Data urzędowa kasaty: 1832 r.

Map

Location: estimated

Geolocation: 50.47 25.97 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)