Monastery:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Warszawa (św. Marcina, MP Pocieszenia) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 23.08.2015 01:24 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1353 r.
 • Dissolution executed

  Data urzędowa kasaty: 08.11.1864 r. Data faktycznej kasaty: 08.11.1864 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Warszawa

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • klasztor franciszkanek służebnic Krzyża (klasztor augustianów-eremitów), ul. Piwna 9/11, Warszawa-Stare Miasto

Condition

Condition: zachowany

Existing buildings: odbudowany po zniszczeniu w 1945 r.; "ocalały" podziemia, część murów fasady (dolne kondygnacje przęseł bocznych) i fragmenty murów bocznych; wnętrze całkowicie nowe; ob. rektoralny sióstr franciszkanek służebnic Krzyża

Religious order

Other accepted Polish names: augustianie eremici; augustianie; Bracia Zakonu Pustelniczego

Selected foreign names: ang.: Order of Saint Augustine; hiszp.: Orden de San Agustín; niem.: Augustiner-Eremiten, Augustinerorden (od 1963); port.: Ordem de Santo Agostinho; włos.: Ordine di Sant'Agostino, eremitani di Sant'Agostino

Full Polish name of the congregation: Zakon Braci Świętego Augustyna; od 1963 r.: Zakon Świętego Augustyna

Full Latin name of the congregation: Ordo [Fratrum] Eremitarum Sancti Augustini; od 1963 r.: Ordo Sancti Augustini

Short Latin name: OESA; od 1963 r.: OSA

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, kanonickie, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1353 r.

Description:

fund. księcia Siemowita III i jego żony Eufemii; wezwanie przy fundacji: Świętego Ducha, św. Marcina i św. Doroty

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: św. Marcina, MP Pocieszenia

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Prowincja / Archimandria: Prowincja polska

Archbishopric: warszawskie

Diocese: warszawska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Legal basis:
   • Państwo/Rosja/car Aleksander II: ukaz z 8.11.1864 (27.10.1864 starego stylu), zwany ukazem o reformie klasztorów w Królestwie Polskim
  • Data urzędowa kasaty: 08.11.1864 r.
  • Date of actual dissolution: 08.11.1864 r.
  • Description:

   kościół zniszczony w 1944 świątynia została po wojnie odbudowana. Jej wnętrze jest jednak w dużej mierze nowoczesne, wykonane według projektu siostry Almy Skrzydlewskiej

Takeover

Map

Location: exact

Geolocation: 52.2483075 21.01253220000001 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Uth Grzegorz, Szkic historyczno-biograficzny zakonu augustjańskiego w Polsce, Kraków, 1930, s. 63