Monastery:
Brygidki, Warszawa (Trójca Święta) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 03.08.2015 11:55 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1622 - 1628 r.
 • Dissolution executed

  Data urzędowa kasaty: 1819 r. Data faktycznej kasaty: 1807 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Warszawa

Current name(s): Warszawa Nowolipie, błędnie też Warszawa Lipie

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Name of the order: Brygidki

Full Polish name of the congregation: Zakon Najświętszego Zbawiciela Świętej Brygidy

Full Latin name of the congregation: Ordo Sanctissimi Salvatoris Sanctae Birgittae; Ordo Sanctae Brigitte

Short Latin name: OSSalv; OSSS

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Contemplative

Kind of congregation: żeńskie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1622 - 1628 r.

Description:

Około 1622-1688 Siostry Brygidki przeniosły się na teren jurydyki z miejscowości Lipie koło Grójca (zob.) i osiadły przy kościele św. Trójcy, na co uzyskały pozwolenie biskupa.

Początkowo powstała drewniana kaplica, później drewniane zabudowania klasztorne. W latach 1652-1658 powstał nowy murowany kościół, z przerwą w budowie w okresie okupacji Warszawy przez Szwedów w czasie potopu szwedzkiego. Kościół Świętej Trójcy powstał wg projektu architekta królewskiego Giovanniego Battisty Gisleniego i był najprawdopodobniej pierwszym kościołem Warszawy wzniesionym w stylu barokowym. W późniejszym okresie powstały murowane budynki klasztoru wzdłuż ulicy Długiej. Dochody klasztoru pochodziły m.in. z czynszów płaconych przez mieszkańców jurydyki Nowolipie (Nowe Lipie). Klasztor słynął z tego, że często był azylem dla przestępców, którzy za murem klasztornym szukali schronienia. Siostry sprawowały także władzę sądowniczą w jurydyce.Już w połowie XVIII wieku władza Brygidek była ograniczana i w 1766 Komisja Porządkowa odebrała zakonnicom władzę sądowniczą na rzecz magistratu Starej Warszawy.  (wiki: kościół i klasztor Brygidek w Warszawie)

Entity at the time of the dissolution

Church dedication: Trójca Święta

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Historical region: Mazowsze

Archbishopric: warszawskie

Diocese: warszawska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Legal basis:
   • Kościół/abp warszawski Franciszek Skarbek Malczewski: dekret supresyjny z 17.04.1819
  • Data urzędowa kasaty: 1819 r.
  • Date of actual dissolution: 1807 r.
  • Description:

   Wg Gacha, s. 107, dekret co prawda nie objął brygidek warszxawskich, ale skasowano je na mocy klauzuli o zlikwidowaniu "wyludnionych klasztorów", mimo, że w tym czasie było (u wizytek?) 5 zakonnic. 

   W 1807 roku kościół i klasztor zajęli żołnierze francuscy, a klasztor uległ kasacie. Ostatnie siostry przeniosły się do klasztoru wizytek i tam zmarły. Budynki poklasztorne zajęło wojsko i służyły jako koszary, czemu sprzyjała bezpośrednia bliskość arsenału. W okresie Królestwa Kongresowego kompleks klasztorny został przebudowany w stylu klasycystycznym przezWilhelma Henryka Mintera. W 1892 budynki te zostały ostatecznie rozebrane, a w ich miejscu powstał pasaż Simonsa, zniszczony w czasie Powstania Warszawskiego. W roku 1947 powstało studium odbudowy ulicy Długiej zakładające odbudowę kompleksu, opracowane przez pracownię urbanistyki zabytkowej Wydziału AZ Biura Odbudowy Stolicy. Nie zostało ono jednak zrealizowane. Obecnie miejsce po zespole klasztornym jest pustym placem, częściowo zajętym pod parking. [http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_i_klasztor_Brygidek_w_Warszawie]

Map

Location: exact

Geolocation: 52.245833 21.002500 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Rola-Stężycki Andrzej Zygmunt , Lipie, dostęp 21.03.2015

Foto