Mobilia

powiązane z klasztorem
Kapucyni, Warszawa (Przemienienie Pańskie)
obraz, Wizerunek św. Kajetana z Tieny, XVIII century
introduced: 30.09.2014 22:45 | last update: 30.09.2014 22:45