Monastery:
Franciszkanie reformowani (reformaci), Chocz (św. Michał Archanioł) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 31.05.2016 13:54 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1623 r.
 • Restitution

  1920 - 1957 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 27.10.1864 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Chocz

Other name(s): niem. Petersried

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Staszica 6, Chocz, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. wielkopolskie, pow. pleszewski

Additional location information: gmina Chocz

Condition

Condition: zachowany

Existing buildings: ob. w rękach franciszkanów, zob.

Religious order

Other accepted Polish names: reformaci; franciszkanie

Full Polish name of the congregation: Bracia mniejsi franciszkanie

Full Latin name of the congregation: Ordo Fratrum Minorum Strictioris Observantiae Reformatorum

Short Latin name: OFMRef

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1623 r.

Description:

-  "Pochodzi z fundacji biskupa kujawskiego Andrzeja Lipskiego, który w 1623 sprowadził do Chocza franciszkanów reformatów. Początkowo przynależał do wielkopolskiej prowincji wielkopolskiej świętego Antoniego. Kościół i klasztor pod wezwaniem św. Michała Archanioła, pierwotnie drewniane, zostały wzniesione na nowo jako murowane w latach dwudziestych XVIII w. W latach 1750-1751 rokokowe wyposażenie wnętrza wykonał Józef Eglauer(pięć ołtarzy, ambona z rzeźbą św. Bonawentury na baldachimie, cztery konfesjonały). Klasztor został skasowany ukazem carskim 27 października 1864[2]. (https://pl.wikipedia.org/wiki/Klasztor_Franciszkan%C3%B3w_w_Choczu)

- Klasztor założył, mianowany do tego celu komisarzem apostolskim, Aleksander z Padwy OFMRef (ok. 1560-1624), przy pomocy o. Benedykta Bułakowskiego i o. Cypriana Gozdeckiego, dzięki poparciu króla Zygmunta III Wazy i kilku biskupów (EK, 1, kol. 340).

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: św. Michał Archanioł

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Historical region: Wielkopolska

Prowincja / Archimandria: Prowincja wielkopolska pw. św. Antoniego z Padwy

Archbishopric: warszawskie

Diocese: kujawsko-kaliska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Legal basis:
   • Państwo/Rosja/car Aleksander II: ukaz z 8.11.1864 (27.10.1864 starego stylu), zwany ukazem o reformie klasztorów w Królestwie Polskim
  • Date of actual dissolution: 27.10.1864 r.
  • Description:

   - "Zakonnicy powrócili do niego w 1920, włączając go najpierw doprowincji wrocławskiej pw. św. Jadwigi Śląskiej. W związku ze zmianami granic państwowych trzy lata później włączono go do prowincji katowickiej pw. Wniebowzięcia NMP z siedzibą w Katowicach. W latach międzywojennychdwukrotnie przełożonym klasztoru w Choczu był sługa Boży o. Euzebiusz Huchracki OFM" ( https://pl.wikipedia.org/wiki/Klasztor_Franciszkan%C3%B3w_w_Choczu)

Restitution

Restytucje po 1914 r.
  • Date: 1920 - 1957 r.
  • Miejsce: Chocz
  • Description:

   - W 1959 r. przekazano klasztor siostrom pasterkom (EK, 3, kol. 204).

Map

Location: exact

Geolocation: 51.9748 17.8686 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Szteinke Janusz, Aleksander z Padwy OFMRef [w:] Encyklopedia katolicka, t. 1: Α i Ω - Baptyści, Lublin, 1973, kol. 340-341