Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Franciszkanie reformowani (reformaci), Chocz (św. Michał Archanioł)
О передаче части здания бывшего Хочского м-ря Калишского у. приходу, 1902 r.
introduced: 02.10.2015 14:25 | last update: 02.10.2015 14:25