Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Karmelitanki bose, Warszawa (św. Teresy)
Fragmenty różnych akt klasztoru św Marcina Karmelitanek Bosych w Krakowie, 1712 r.
introduced: 13.03.2014 11:48 | last update: 13.03.2014 11:48
Jezus Marya. Exortacya Swiątobliwego Oyca W. Oyca Bonawentury od S. Stanisława na Ofiarowanie Naswiętszey Panny - Nirbirska Nowicyuszka, around 1661
introduced: 15.04.2014 08:51 | last update: 15.04.2014 08:51
Jezus + Maria. Zywot Wielebney Matki Teresy a Jesu Klasztorow we Lwowie y w Warszawie, Karmelitanek Bossych fundatorki, który swoją reką z roskazania przełożonych y spowiednika swego napisała, XVII century
introduced: 15.04.2014 08:51 | last update: 15.04.2014 08:51
Krotkie opisanie zywota y cnot Wielebney w Panu Chrystusie Siostry Jagnieszki od Trojce Przenajśw. Karmelitanki bossey Klasztoru lubelskiego od Swiętego Jozepha nazwanego, XVII century
introduced: 15.04.2014 08:51 | last update: 15.04.2014 08:51
"Księga pamiętnicza Jakuba Michałowskiego", t. 3, 1655 r.
introduced: 15.04.2014 11:48 | last update: 30.10.2015 14:03
Modlitwy i nabożeństwa na każdą porę dnia i roku, 1662 - 1676 r.
introduced: 15.04.2014 08:51 | last update: 15.04.2014 08:51
Oratoria osob zakonnich przez w Bogu przewielebnego X. Antoniego Zgwewari zakonu s. Franciszka z Mondogney kaznodzie, histoka, konsiliarza Karola V cesarza wydane, 1661 r.
introduced: 15.04.2014 08:51 | last update: 15.04.2014 08:51
Zbiór rękopisów z klasztoru
introduced: 21.02.2014 10:47 | last update: 21.02.2014 10:47