Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Karmelitanki bose, Warszawa (św. Teresy)
Acta generalia tyczące się etatu płacy dziekanom członkom kapituły krakowskiej oraz PP. Karmelitankom [11] przeniesionym z Warszawy do Krakowa, 1820 - 1843 r.
introduced: 02.10.2015 08:53 | last update: 02.10.2015 08:53