Rysunki architektoniczne i ikonografia

powiązane z klasztorem
Pijarzy, Warszawa (św. Prymus i Felicjan)
rysunek architektoniczny, Kolegium pijarów (Collegium Nobilium), 1743 r.
introduced: 22.04.2014 19:04 | last update: 22.04.2014 19:04
rysunek architektoniczny, Kolegium pijarów (Collegium Nobilium), 1786 r.
introduced: 22.04.2014 19:04 | last update: 22.04.2014 19:04