Rysunki architektoniczne i ikonografia

powiązane z klasztorem
Kameduli, Warszawa-Bielany (Niepokalane Poczęcie NMP, św. Józef, św. Ambroży)
rysunek, Ulice, place i fragmenty architektury dawnej Warszawy
introduced: 22.04.2014 19:10 | last update: 22.04.2014 19:10